Upadłość konsumencka - najważniejsze informacje

Upadłość konsumencka – najważniejsze informacje

Upadłość konsumencka – najważniejsze informacje. Upadłość konsumencka to jedno z pojęć, o którym słyszało zapewne wiele osób. W końcu jest to skuteczny sposób na to, aby uporać się z ogromnymi długami. Warto uzyskać kilka podstawowych informacji w tym zakresie, aby odpowiednio postępować w przypadku kryzysowych sytuacji. Czym jest upadłość konsumencka? Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej? Jakie warunki należy spełnić, aby zgłosić upadłość konsumencką? Jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej? Aby uzyskać odpowiedzi na te pytania, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem, który z pewnością rozwieje wszelkie wątpliwości naszych czytelników. 

Czym jest upadłość konsumencka?

W pierwszej kolejności zajmiemy się kwestią tego, czym tak właściwie jest upadłość konsumencka. Otóż w praktyce jest to postępowanie sądowe, które skierowane jest jedynie dla osób prywatnych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jeśli zatem jesteśmy przedsiębiorcą, wówczas nie możemy skorzystać z takiego udogodnienia. Upadłość jest umożliwiona tylko tym osobom, które oczywiście są niewypłacalne. Co to oznacza z prawnego punktu widzenia? Otóż takie osoby nie są w stanie regulować swoich zobowiązań od przynajmniej 3 miesięcy. Najważniejszym zadaniem postępowania upadłościowego jest oddłużenie. Cały proces polega na tym, że część długów jest umarzanych, natomiast wierzyciele zaspokajani są przykładowo z majątku dłużnika. Najnowsze przepisy jasno wskazują, że sądy nie będą wcześniej oddalać wniosków o upadłość w wyniku niedbalstwa. Jeśli zatem nasza niewypłacalność związana jest stricte z korzystaniem z kredytów i pożyczek, wówczas mamy prawo złożyć wcześniej wspomniany wniosek. Kiedy konsument staje się niewypłacalny? W sytuacji, gdy wynagrodzenie nie jest w stanie pokryć bieżących wydatków. 

Kto może, a kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Wiemy już, czym jest upadłość konsumencka. Warto teraz uzyskać informacje w zakresie tego, kto może ją ogłosić. Otóż jest to świetna możliwość, która dostępna jest jedynie dla tych osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Nie można również mieć udziałów w spółce. Pamiętajmy o tym, że ogłoszenie upadłości odbywa się w sądzie. Jeśli chcemy zatem skorzystać z takiego rozwiązania, wówczas niezbędne jest wniesienie sprawy do sądu. Jako ciekawostkę warto przytoczyć, że wniosek może zostać złożony nie tylko przez dłużnika, ale również przez wierzyciela. Kluczowe jest wówczas, aby podczas sprawy sądowej jednoznacznie uzasadnić, że dana osoba nie ma możliwości w zakresie spłacania zobowiązań. 

Wniosek o upadłość konsumencką w niektórych sytuacjach może zostać odrzucony. Przykładem jest sytuacja, w której dłużnikiem jest komandytariusz bądź akcjonariusz. Wyjątkiem jest również sytuacja, w której dłużnik jest niewypłacalny. W praktyce ostateczna decyzja zależna jest od sądu. Jeśli uzna on, że jedną z przyczyn niewypłacalności były specjalne działania, wówczas możliwe jest odmówienie zatwierdzenia upadłości.

Jakie warunki należy spełnić, aby zgłosić upadłość konsumencką?

Kolejną kwestią, jaką poruszymy w artykule, są niezbędne do spełnienia warunki. Przede wszystkim musimy złożyć wniosek do sądu, jednocześnie wnieść opłatę – na dzień dzisiejszy wynosi ona dokładnie 30 zł. W niektórych sytuacjach dłużnicy decydują się na to, by skorzystać z profesjonalnej pomocy kancelarii prawnej. Dochodzi do rezygnacji z przygotowania pisma w sposób samodzielny, co jest jak najbardziej rozsądne.

Podczas rozprawy sąd decyduje o tym, czy długi mogą zostać umorzone, a także jaka ich część będzie umorzona. Niekiedy okazuje się, że dłużnik z jakiegoś powodu może ogłosić upadłość jedynie określonej części zamówienia. Reszta będzie musiała zostać spłacona. W takiej sytuacji sąd jednak ustala optymalny plan spłat, jak również nakaże sprzedaż mienia. Z praktycznego punktu widzenia bardzo często oznacza to konieczność sprzedaży samochodu, mieszkania bądź drogiego sprzętu. Jak można zatem zauważyć, nie w każdym przypadku upadłość konsumencka jest gwarancją całkowitego umorzenia długów. W wielu sytuacjach proces ten jest żmudny i skomplikowany, co warto mieć na uwadze. 

Jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Nie da się ukryć, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej to niekiedy jedyny, rozsądny sposób na to, aby rozwiązać problem z zadłużeniem. Właśnie z tego powodu całość powinna być odpowiednio przemyślana. Skutki takiego rozwiązania są bowiem dotkliwe i niekiedy odczuwalne przez długi okres czasu. Przede wszystkim musimy liczyć się z ograniczonym dostępem do pieniędzy, jak również z potencjalną likwidacją majątku. Syndyk zajmie wynagrodzenie za pracę, jednocześnie może zlicytować nasz cenny przedmiot materialny. Istnieje realne ryzyko utraty mieszkania. Niezbędne będzie przeprowadzenie się do innego lokum. Należy pamiętać o tym, że nie mamy możliwości co do swobodnego zarządzania majątkiem. Musimy liczyć się z trudnościami w zakresie zaciągania zobowiązań.