Spadek po matce

Spadek po matce

Spadek po matce – co należy wiedzieć na ten temat? Temat spadku po zmarłej matce z pewnością wydaje się być bardzo problematyczny. Okazuje się, że osobami dziedziczącymi spadek są dzieci. W niektórych sytuacjach sytuacja rodzinna jest jednak bardzo problematyczna i nietypowa. Kto dziedziczy po matce? Ile wynosi spadek po zmarłej matce? Kto zajmuje się przyznawaniem spadku po rodzicach? O jakich zasadach dziedziczenia musimy pamiętać? Czym jest zachowek po matce? Jeśli szukasz odpowiedzi na te pytania, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z poniższym wpisem, który z pewnością rozwieje wszelkie wątpliwości naszych czytelników. 

Kto dziedziczy po matce?

Przede wszystkim powinniśmy sobie uświadomić, że po matce w pierwszej kolejności dziedziczą dzieci. Jeśli w chwili śmierci kobieta pozostawała w związku małżeńskim, wówczas w świetle prawa majątek dziedziczony jest również przez małżonka. Mowa oczywiście jedynie o aktualnym małżonku – byli mężowie nie mają żadnych praw co do majątku. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że małżonkowi przypada przynajmniej 1/4 spadku. W sytuacji, gdy dzieci jest mniej niż czworo, wówczas każda z osób dziedziczy w równych częściach. Sprawa komplikuje się, jeśli matka miała czwórkę dzieci. Wówczas małżonek bezwzględnie dziedziczy 1/4 majątku, natomiast pozostałe 3/4 majątku musi zostać podzielone na 4 osoby. Jako ciekawostkę warto przytoczyć, że w niektórych przypadkach możliwe jest pozbawienie małżonka prawa do spadku. Ważna jest jeszcze jedna informacja – każde dziecko dziedziczy w równych częściach. Nie wlicza się oczywiście tych osób, które odrzuciły spadek, zostały wydziedziczone, zostały uznane za niegodnych. W przypadku występowania testamentu dziedziczą osoby, które zostały wskazane w testamencie. 

Ile wynosi spadek po zmarłej matce?

Wiemy już, kto dziedziczy po matce. Warto teraz uzyskać nieco więcej informacji na temat tego, ile może wynosić taki spadek. Otóż jest to kwestia zależna od tego, jaki majątek kobieta była w stanie zgromadzić podczas życia. Ustawa jasno wskazuje, że dzieci dziedziczą w równych częściach. Co ciekawe, prawo nie określa jednak, jakie dokładnie dobra przysługują spadkobiercy. W sytuacji, gdy z jakiegoś powodu nie doszło do spisania testamentu, wówczas osoby dziedziczące na własną rękę muszą dokonać podziału.

Jako ciekawostkę warto przytoczyć, że jedna z ustaw wskazuje, że dobra po rodzicach należy dzielić jedynie według wartości materialnej – wartość sentymentalna w tym przypadku nie ma znaczenia. W sytuacji, gdy osobie dziedziczącej zależy na tym, by spadek został podzielony w konkretny sposób, wówczas poszczególne strony muszą to ustalić między sobą. Jeśli sąd lub notariusz wyda formalne oświadczenie, wówczas będzie już za późno. Zupełnie naturalne jest, że im mniejsza jest liczba spadkobierców, tym mniej problematyczna jest kwestia podziału majątku na konkretne części.

Kto zajmuje się przyznawaniem spadku po rodzicach?

Kwestie związane ze spadkiem po rodzicach mogą być załatwione w sądzie, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba. Jeśli dojdzie do śmierci matki, wówczas nic nie stoi na przeszkodzie, aby wybrać się do notariusza- będzie w stanie udzielić nam rzetelnych informacji w tym zakresie. W praktyce to sąd przeprowadza postępowanie, na podstawie którego stwierdzane jest nabycie spadku. Notariusz natomiast może pomóc w uzyskaniu spadkobiercy notarialnego poświadczenia dziedziczenia. Dokumenty będą potwierdzały prawo spadkobiorcy do tego, by dziedziczyć konkretny majątek. Pamiętajmy o mniej oczywistym obowiązku podatkowym. 

O jakich zasadach dziedziczenia musimy pamiętać?

Po śmierci matki dzieci zobowiązane są do podzielania się spadkiem z małżonkiem kobiety, najczęściej z ojcem. Prawo jasno wskazuje, że nie powinien otrzymać więcej niż 1/4 spadku. Najważniejsze jest w tym przypadku stwierdzenie wspólności majątkowej. Jeśli mamy z takową do czynienia, wówczas małżonek w sposób automatyczny dziedziczy majątek w równych częściach. Szczegółowe zasady dziedziczenia znaleźć można w Kodeksie cywilnym. Jak to jednak wygląda w przypadku rozdzielności majątkowej? Otóż spadek dziedziczony jest wówczas przez dzieci. W takiej sytuacji małżonek nie ma żadnego prawa do majątku.

Czym jest zachowek po matce?

Jest jeszcze jeden temat, który z pewnością warto przeanalizować. Mowa o zachowku po rodzicach. W sytuacji, gdy pozostali spadkobiercy dostali więcej od nas lub z jakiegoś powodu zostaliśmy pominięci w testamencie, wówczas kwestia zachowku może mieć szczególne znaczenie. W praktyce jest to instytucja prawa spadkowego- jej głównym celem jest ochrona bliskich krewnych przed spadkodawcą. Wcześniej wspomniany zachowek umożliwia nam uzyskanie udziału spadkowego, którego wysokość będzie na odpowiednim poziomie. Warto mieć świadomość tego, że zachowek zależny jest od stopnia pokrewieństwa. Takie prawa ma jedynie dziecko, małżonek lub rodzic spadkodawcy. Jeśli nie mamy takich więzi rodzinnych, wówczas zachowek nie ma dla nas żadnego znaczenia. Przepisy nie przewidują nagrody nawet dla osoby, która nie jest spokrewniona, jednak do ostatniej chwili opiekowała się zmarłą kobietą.