Prejudykat - co to?

Prejudykat – co to?

Prejudykat – co to jest? Coraz więcej Polaków zaczyna dochodzić swoich praw. Rosnąca świadomość na tym polu jest budująca. Warto zaznaczyć, że zaskarżone mogą być nawet błędne wyroki. Do tego jest jednak potrzebny prejudykat. Co warto wiedzieć na temat tego terminu? W jakich sytuacjach jest on stosowany w praktyce? Kiedy można zaś domagać się odszkodowania od Skarbu Państwa? Odpowiedzi na te wszystkie pytania znajdują się w poniższym tekście.

Jaka jest definicja tego pojęcia?

Bardzo ważne jest to, że ten termin odnosi się do rozmaitych sytuacji. Ogólnie rekomenduje się to, by zawsze konsultować swoje decyzje z prawnikami albo radcami prawnymi, jeśli istotnie zamierzasz dochodzić swoich praw. Pamiętaj, że indywidualna konsultacja i pieczołowita analiza Twojego przypadku może na niego rzucić zupełnie inne światło. Należy zaznaczyć, że prejudykat stanowi wyrok sądowy (w przypadku niektórych systemów prawnych), na bazie którego są orzekane inne wyroki. Najczęściej w bardzo podobnych sprawach dotyczących zbliżonych zagadnień. To istotne. Załóżmy, że prawnik zna wyrok w podobnej sprawie do Twojej. Na jego mocy dana osoba uzyskała pokaźne odszkodowanie. Nie ma zatem przeszkód, by powołać się na takie orzecznictwo. W ten sposób ów prejudykat pomoże Ci wygrać sprawę i także uzyskać pieniądze za wyrządzone Ci krzywdy itp. Pod tym pojęciem wyróżniamy także orzeczenie odnoszące się do kwestii wstępnej, jeśli była ona rozstrzygana wcześniej, które zarazem przesądza ocenę prawną danej kwestii w orzeczeniu późniejszym. Czasami od wydania prejudykatu zależy szybkość danego postępowania. Dlaczego? Jeśli prejudykat będzie przydatny w danym orzecznictwie, to może dojść do sytuacji, że główne postępowanie cywilne zostanie zawieszone. Aż do momentu, kiedy odpowiedni organ upora się z wykonaniem tego zadania.

Kiedy prejudykat jest potrzebny?

Uważasz, że jesteś pokrzywdzony w pewnej sprawie? Masz praktycznie pewność, że uchwała Urzędu Gminy jest wadliwa i mija się z aktualnymi przepisami? A może podajesz w wątpliwość to, co ustaliły organy administracyjne lub państwowe? Niewątpliwie warto dochodzić swoich praw. To nie jest zatem tak, że np. wyrok Sądu to ostateczność, od której nie ma żadnego odwołania. Nawet sędzia (świadomie lub nieświadomie) może się bowiem pomylić. Warto zaznaczyć, że artykuł 417 zawarty w ramach Kodeksu Cywilnego wszystko bardzo dokładnie opisuje. Można się z niego dowiedzieć, że wyodrębniane są rozmaite rodzaje odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez władze publiczne. Co ważne, o odszkodowania mogą ubiegać się Klienci indywidualni oraz całe firmy lub przedsiębiorstwa itd. Jeśli zatem ktoś chce pozwać np. Skarb Państwa, to bez wątpienia przydatny będzie tutaj prejudykat. Załóżmy, że decyzje administracyjne były wadliwe. Z tego powodu dana firma musi borykać się z rozmaitymi stratami. Np. finansowymi. W takim przypadku warto posiadać prejudykat. Chodzi zaś o stwierdzenie przez sąd, że konkretna decyzja nie miała racji bytu, ponieważ nie została podjęta zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Wtedy można skutecznie ubiegać się o zadośćuczynienie finansowe.

Kiedy można zaskarżyć Skarb Państwa?

Adresatami roszczeń są na ogół rozmaite podmioty. Mogą to być m.in. jednostki samorządu terytorialnego lub inne osoby prawne. Statystyki pokazują, że na wokandach są nierzadko rozpatrywane sprawy przeciwko Skarbowi Państwa. Teoretycznie mogłoby wydawać się, że w takim „pojedynku” zwykły Kowalski jest na straconej pozycji. Niekoniecznie. Trzeba oczywiście współpracować z dobrym prawnikiem lub radcą prawnym, który przeanalizuje sytuację i wskaże odpowiedni sposób postępowania itp. Może być tak, że dane rozsieczenia są kompletnie bezzasadne. W takiej sytuacji nie ma sensu porywać się z motyką na słońce, jak mówi znane polskie powiedzenie. Możesz (tak dla pewności) zasięgnąć języka jeszcze u innego prawnika, ale trzeba mieć świadomość, że być może z daną sprawą rzeczywiście nic się nie da zrobić. Czasami jednak analiza fachowca od tej branży sugeruje, że są podstawy, by domagać się swoich praw. Bardzo ważny jest tutaj ciąg przyczynowo-skutkowy. Jeśli chcesz pozwać Skarb Państwa, to trzeba w toku przeprowadzanego postępowania wykazać, że przez pewne decyzje poniosłeś określone straty. Np. Twoja firma nie uzyskała satysfakcjonujących wyników finansowych itp. W takiej właśnie sytuacji warto powołać się na odpowiednie prejudykaty. Dlatego tak istotna jest kooperacja z profesjonalnymi prawnikami albo radcami prawnymi. Są to bowiem osoby, które są na bieżąco nie tylko z przepisami, ale także rozmaitymi wyrokami. Można się na nie powoływać w czasie analizowania danej sprawy. Jeśli zaś dochodzi do roszczenia pod kątem odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej, to prejudykat jest bardzo ważny. Prawnicy/radcy prawni powinni także skonstruować odpowiednie pismo o odszkodowanie. Musi być ono dokładne i napisane zgodnie z przepisami. Trzeba tam m.in. dokładnie określić to, jak organy władzy zawiniły Klientowi. Np. poprzez wydanie niezgodnych z prawem wyroków lub zaniechanie podjęcia stosownych działań.