kancelaria frankowa

Jaka kancelaria dla frankowiczów?

Jaka kancelaria dla frankowiczów? Kredyty we frankach najczęściej zawierane były w latach 2005 – 2009. Stały się popularne ze względu na to, że miały być najtańszymi i najbardziej bezpiecznymi umowami kredytowymi. Niestety w rzeczywistości było zupełnie inaczej. Kwota zaciągniętego kredytu okazywała się o wiele wyższa, co wynika z ryzyka, o którym banki nie informowały swoich klientów. W momencie uwolnienia kursu waluty przez Szwajcarię, koszt kapitału do spłaty kredytów frankowych znacznie wzrósł. Okazało się jednak, że jest możliwość unieważnienia lub odfrankowienia zawartych umów, a to wszystko dzięki klauzulom abuzywnym, które były w nich zawarte.

Kim jest frankowicz?

Frankowicze to osoby, które w poprzednich latach wzięły kredyt we frankach szwajcarskich. Natomiast straty finansowe dotknęły wszystkich, którzy zdecydowali się na tego typu kredyt. Przyczyną tej sytuacji był kryzys gospodarczy w roku 2009 i krach walutowy w 2015. Oba te wydarzenia przyczyniły się do sytuacji, w której frank szwajcarski znacznie poszedł do góry. Miało to wpływ również na duży wzrost rat kredytu.

Kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich podzielić można na dwa rodzaje: denominowane i indeksowane. Kredyty denominowane wypłacane były w złotówkach, w wysokości przeliczonej po kursie franka, o czym mówił zapis w umowie. Wzrost tej waluty miał bezpośredni wpływ na wysokość zadłużenia. Drugi rodzaj kredytów frankowych to kredyty indeksowane kursem waluty obcej. Również wypłaca się je w złotówkach, jednak wysokość całkowitego zadłużenia oraz comiesięcznych rat uzależniona jest od kursu waluty obcej, o czym mówi klauzula indeksacyjna. Zmiany zachodzące w kursie franka szwajcarskiego i w tym przypadku miały wpływ na wysokość spłacanej kwoty. Wszystkie wahania kursu oddziaływały na wielkość kredytu pozostałego do spłaty, o czym bank nie informował klientów.

Niekorzystne umowy – jak zrezygnować?

Okazuje się, że większość banków miała niekorzystne warunki kredytów we frankach, ponieważ nie były one określone w jasny sposób i przedstawione na umowie. Dodatkowo nie było w niej zawartej informacji o ryzyku walutowym czy szacowaniu zdolności kredytowej. Ponadto ogromnym problemem były naliczane odsetki, a w umowach nie było zawartej informacji od jakiej kwoty naliczane są dane odsetki. Wszystkie te czynniki miały wpływ na to, że frankowicze coraz częściej podejmują decyzję o walce z bankiem. Jedną z możliwości jest zgłoszenie sprawy do sądu, ten krok wykonuje większość z nich. Jedną z najistotniejszych spraw jest indywidualne przeanalizowanie swojego przypadku ze specjalistą w dziedzinie kredytów we frankach. Dogłębna analiza jest podstawą do pozwania danego banku. Większość takich procesów kończy się korzystnie dla frankowiczów. Doświadczony i wykwalifikowany zespół do tego rodzaju spraw zawsze staje na wysokości zadania i wie jak poradzić sobie w konkretnych sytuacjach.

Jak odzyskać pieniądze?

Osoba, która zawarła umowę, w zależności od jej rodzaju, ma prawo ubiegać się o całkowite unieważnienie lub odfrankowienie, czyli zwrot nadpłaty od banku. Najbardziej pożądane jest całkowite unieważnienie kredytu, ponieważ dzięki temu umowa zostaje uznana za nigdy nie zawartą, a wszystkie środki zostają zwrócone. W przypadku wystąpienia nadpłaty, kredytobiorca może wystąpić o zwrot różnicy, która występuje między spłaconym zobowiązaniem, a wysokością udzielonego kredytu. W sytuacji, gdy kredyt zostaje odfrankowiony – umowa kredytowa nadal pozostaje ważna, jednakże wszystkie klauzule regulujące indeksację stają się unieważnione. Wtedy trzeba ponownie przeliczyć kredyt na złotówki i stworzyć nowych harmonogram spłat, który będzie obowiązywać obie strony umowy. W przypadku wystąpienia nadpłaty, kredytobiorca może domagać się jej zwrotu od banku.

W umowach zawartych przez frankowiczów występują klauzule abuzywne – niedozwolone. Oznacza to, że takie zapisy mogą naruszać interes klienta. Ich stosowanie jest zabronione, ale w dalszym ciągu można je spotkać w umowach o kredyty gotówkowe i hipoteczne. Takie zachowania są stosowane przez banki w celu sprawienia, że dany kontrakt będzie dla nich bardziej opłacalny i korzystny. Pozwalają sobie na to, ze względu na dobrą znajomość przepisów prawa, szerokie możliwości, co do ofert kredytowych, a także dzięki posiadaniu silnego zaplecza prawnego.

Jaką kancelarię wybrać w sprawie kredytu we frankach?

Dla wielu osób kredyt we frankach okazał się pułapką, z której ciężko wyjść do dziś. Wszystko przez nieuczciwe praktyki banków oraz zmienny kurs waluty. Większość frankowiczów podjęła walkę z bankami w sądzie. Jednak, żeby wyjść z tej sytuacji na wygranej pozycji trzeba poprosić o pomoc odpowiednią kancelarię. Przede wszystkim na koncie takiej kancelarii frankowej powinny już być wcześniejsze sprawy dotyczące kredytów frankowych. Doświadczenie w kwestii tego typu spraw z pewnością będzie miało wpływ na przebieg całej sprawy. Poszukując dobrego prawnika do sprawy frankowej należy być bardzo ostrożnym, ponieważ tym tematem zajęli się specjaliści od sprzedaży, którzy wiedzą jak zmanipulować klienta i kierują takie osoby do kancelarii bez doświadczenia. Wyspecjalizowana kancelaria frankowa ma odpowiednią wiedzę, dzięki której można skutecznie stanąć przeciwko nieuczciwym praktykom banków.