spadek po ojcu gdy matka żyje

Spadek po ojcu, gdy żyje matka

Spadek po ojcu, gdy żyje matka. Spadek po rodzicach zawsze w pierwszej kolejności przysługuje dzieciom i to one go dziedziczą. Trzeba jednak pamiętać o tym, że wraz ze śmiercią jednego z małżonków, gdy drugi pozostaje z nim w związku małżeńskim, także taki spadek otrzymuje. W jakich proporcjach? Co w sytuacji testamentu? Tym tematem zajmiemy się dokładnie właśnie poniżej.

Spadek po ojcu – proporcje w dziedziczeniu spadku

Małżonek musi dostać co najmniej ¼ spadku. Jeśli więc po zmarłym ojcu pozostało jedno dziecko i żona, wówczas 50% otrzymuje dziecko i 50% matka. Jeśli żyje trójka dzieci i matka, wówczas każdy otrzymuje po ¼ spadku. A co w sytuacji, gdy ojciec miał czwórkę dzieci i ich matka żyje, będąc aktualnym małżonkiem? W takiej sytuacji, matka dzieci dziedziczy ¼ majątku, z kolei pozostała część dzielona jest na wszystkie żyjące i dzieci, które nie zostały wydziedziczone, które nie odrzuciły spadku lub które nie zostały uznane za niegodne dziedziczenia.

Stwierdzenie nabycia spadku po ojcu.

Jednym z pierwszych kroków, jakie należy podjąć, jeśli chodzi o uzyskanie spadku po rodzicach jest przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, czy też uzyskanie notarialnego poświadczenia dziedziczenia.

Stwierdzenie nabycia spadku jest to urzędowy dowód, który potwierdza, że spadkobierca ma prawo do spadku. Dokument taki można potwierdzić przed bankiem, notariuszem, urzędem komunikacji, przed dłużnikiem spadkodawcy, przed gminą, czy też w sprawie zachowku. Poświadczenie dziedziczenia z kolei jest to notarialny dowód na to, że spadkobierca nabył prawo do spadku po konkretnym spadkobiercy. Dokument taki wydaje notariusz.

Podział spadku po ojcu.

W sytuacji, gdy żaden z rodziców nie żyje, a jest tylko jedno dziecko, procedura jest niezwykle uproszczona. W takich przypadkach należy jedynie uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia, który jest jedyną formalną do wykonania kwestią. W sytuacji jednak, gdy spadkobierców jest więcej, wtedy należy przeprowadzić podział spadku, który zwany jest działem spadku. Wykonując podział, sąd wskazuje kto jest spadkobiercą i jaki jest udział danej osoby w majątku spadkowym, wyrażany w ułamkach. Dany ułamek określa część jaką dany spadkobierca dziedziczy w majątku spadkowym. W zależności od ilości spadkobierców, kwota musi być odpowiednio podzielona, z uwzględnieniem oczywiście, że małżonkowi przysługuje przynajmniej ¼ majątku.

W jakich sytuacjach dokonuje się działu spadku? Wtedy, gdy koniecznym jest zdecydowanie, kto należy do osób mogących dziedziczyć spadek po zmarłym ojcu. Bez działu nie ma możliwości samowolnego określenia, kto dziedziczy daną część spadku. To musi być prawnie ustanowione i dopiero wtedy konkretne części majątku stają się własnością poszczególnych spadkobierców. Trzeba pamiętać o tym, że przed wykonaniem takiego działu spadku, konieczne jest stwierdzenie nabycia spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia.

Testament i kwestia zachowku po ojcu.

Testament stanowi ostatnią wolę zmarłego. Oczywiście należy ją spełnić, ale trzeba mieć na uwadze coś takiego, jak zachowek. Oznacza to, że jeżeli dana osoba, najbliższa zmarłemu została pominięta w testamencie, a nie została wydziedziczona, ma prawo ubiegać się właśnie o zachowek i taki muszą jej dać osoby, które otrzymały dany majątek w testamencie. Komu więc się on należy? O zachowek może ubiegać się osoba, która spełnia trzy warunki. Po pierwsze, jest spokrewniona ze zmarłym. Może to być więc dziecko, wnuk, prawnuk i tak dalej, małżonek lub rodzic spadkobiercy. Jeśli ojciec umiera, prawo do zachowku ma jego żona, jeśli nie jest z nim w separacji lub po rozwodzie i jeśli nie została wydziedziczona. Podobnie sprawa wygląda z dziećmi czy wnukami osoby, która zmarła. Należy jednak pamiętać o tym, że jeżeli za życia dostało się od takiej osoby coś w postaci darowizny lub jeśli coś otrzyma się w testamencie, wówczas zachowek ustalany jest w innej kwocie, niż standardowo.

Ile wynosi zachowek po ojcu?

Z pewnością wysokość zachowku nie jest jednoznaczna z wartością majątku spadkowego, który odziedziczony zostałby przez daną osobą przy dziedziczeniu ustawowym. Należy mu się określona kwota pieniężna, której wartość określona jest na podstawie części majątku spadkowego. Dana wartość uzależniona jest od kilku czynników. Jest to między innymi ilość osób, którym zachowek się należy, wartość darowizn jaką osoby otrzymały, treść testamentu, jak również sytuacje osobiste. Każda więc z osób, którym zachowek się należy, może otrzymać inną jego kwotę.

Bez wątpienia kwestia spadku nie jest tematem łatwym, szybkim i bezproblemowym. Nie zawsze wszystko jest takie jasne, jakby mogło się wydawać. Im mniej spadkobierców, tym łatwiejsza droga otrzymania spadku czy zachowku. Często zdarza się tak, iż ludzie muszą korzystać z pomocnej dłoni kancelarii prawnych, walcząc o swoją część spadku. Jedno jest pewne – każdy, kto z tym problemem się zmaga, powinien zrobić wszystko, by otrzymać to, co mu się należy.