Rozwód krok po kroku

Rozwód krok po kroku

Rozwód krok po kroku. Rozwód nigdy nie jest łatwą decyzją, jednak w rzeczywistości stanowi on początek kolejnych, jakie będziemy musieli podjąć. Zakończenie małżeństwa w sposób formalnych jest stosunkowo czasochłonne, wymaga też dopełnienia wielu kwestii. Jak się rozwieść krok po kroku?

Ustalenie szczegółów rozwodu

W pierwszym kroku, zanim podejmiemy jakiekolwiek działania formalne, będziemy musieli ustalić wszelkie szczegóły dotyczące rozwodu. Przede wszystkim musimy zdecydować się, czy wnioskujemy o rozwód z orzeczeniem o winie małżonka, czy też z winy obu stron – potocznie mówimy wtedy o rozwodzie bez orzekania o winie. W pierwszym przypadku mamy możliwość ubiegania się o alimenty od byłego małżonka, jednak sama sprawa rozwodowa może trwać miesiącami. W drugim przypadku małżeństwo zostaje po prostu rozwiązane w sposób formalny, czasami nawet na pierwszej rozprawie. Razem z małżonkiem ustalmy również kwestię podziału opieki nad dziećmi, jeśli takowe posiadamy. Na tym tle zwykle pojawia się najwięcej niedomówień, dlatego warto podjąć decyzję wcześniej, poza salą sądową. Będziemy również musieli rozważyć kwestię podziału majątku. Co istotne, sądy zwykle nie zajmują się tym podczas prowadzenia sprawy rozwodowej, jest to temat na osobne spotkanie. Niemniej jednak warto ustalić, komu przypadnie jaka część majątku, zanim jeszcze złożymy pozew o rozwód. Pamiętajmy, że żadne ustalenia nie są wiążące na dany moment. Współmałżonek może zmienić zdanie, zeznania świadków czy kolejne dowody również mogą wpłynąć na cały bieg sprawy. Jednocześnie próba ustalenia szczegółów pozwala wypracować pewien kompromis, jaki małżonkowie powinni osiągnąć.

Złożenie pozwu rozwodowego

Bez względu na to, czy udało nam się cokolwiek ustalić ze współmałżonkiem, czy też nie jest on chętny do współpracy, kolejnym krokiem jest złożenie pozwu rozwodowego. Oczywiście, w pierwszej kolejności musimy go sporządzić we właściwy sposób. Może nam w tym pomóc doświadczony prawnik, choć nie ma obowiązku korzystania z jego usług na tym, ani na żadnym innym etapie rozwodu. W pozwie umieszczamy informacje dotyczące tego, czego właściwie się domagamy oraz opisujemy powstałą sytuację. Wskazujemy, czy rozwód ma zostać orzeczony z winy obu stron, czy też z wyłącznej winy współmałżonka. Pozew składamy w sądzie okręgowym, który jest właściwy dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. Do pozwu dołączamy odpis aktu małżeństwa oraz odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci małżonków. Za wniesienie pozwu będziemy musieli zapłacić – obecnie opłata wynosi 600 zł. Dla sądu nie ma znaczenia, kto ją pokryje – można podzielić koszty na pół bądź scedować wyłącznie na jedną osobę. Niemniej jednak, składając pozew o rozwód, nie możemy wymagać, aby koszty pokryła druga strona.

Pierwsza i kolejna rozprawa rozwodowa

Gdy złożymy pozew o rozwód, nie pozostaje nic innego, jak czekać na wyznaczenie terminu pierwszej rozprawy. Zazwyczaj odbywa się ona w ciągu 3-4 miesięcy, choć w niektórych sądach musimy poczekać nawet i pół roku. Na pierwszej rozprawie rozwodowej sąd przesłuchuje strony, a więc współmałżonków. Czy może on orzec rozwód już po pierwszej rozprawie? Taka wątpliwość często pojawia się wśród małżonków, którym bardzo zależy na jak najszybszym dopełnieniu formalności. Otóż nie ma przeciwwskazań do orzeczenia rozwodu już podczas pierwszej rozprawy, jednak dzieje się tak tylko w konkretnych przypadkach. Małżonkowie muszą wyrazić zgodną wolę, nie mogą również posiadać wspólnych, małoletnich dzieci. Ponadto sąd musi być pewien, że doszło do trwałego i nieodwracalnego rozpadu więzi małżeńskiej. W przeciwnym razie sąd może wezwać świadków, będzie również chciał zapoznać się z zeznaniami dzieci. To sprawia, że rozwód zostanie orzeczony dopiero na kolejnych rozprawach. Ich ostateczna ilość nie jest z góry określona – najdłuższe procesy trwają nawet kilkanaście miesięcy. 

Ile trwa rozwód i jak dokładnie wygląda?

Rozwód może trwać od kilku do nawet kilkunastu miesięcy – wiele zależy od tego, o co dokładnie się ubiegamy oraz jaką postawę przyjmujemy. Osoby rozwodzące się twierdzą, iż jest to stosunkowo trudne dla nich przeżycie. Musimy przygotować się na pytania, dotyczące na przykład życia intymnego czy postaw, jakie przyjmowaliśmy w czasie trwania małżeństwa. Najtrudniejsze są rozwody, w których ma zostać orzeczona wina jednego z małżonków, gdyż ten rzadko decyduje się wziąć ją na siebie. Rozwodząc się, możemy działać na własną rękę bądź skorzystać z usług profesjonalnego prawnika – radcy prawnego albo adwokata. Ich pomoc nie sprawi co prawda, że termin rozprawy rozwodowej zostanie wyznaczony w krótszym czasie, jednak pozwoli uniknąć błędów formalnych podczas sporządzania pozwu rozwodowego. Ponadto prawnik może reprezentować nas na poszczególnych rozprawach, zwracając uwagę na przysługujące nam uprawnienia czy oddalając zarzuty. Musimy jednak mieć na uwadze, że bez względu na to, czy decydujemy się na pomoc fachowca, czy też rozwodzimy się we własnym zakresie, cały proces będzie wymagał od nas sporego samozaparcia i dobrej kondycji psychicznej.