Postępowanie frankowe krok po kroku

Postępowanie frankowe krok po kroku

Postępowanie frankowe krok po kroku. Frankowicze chcąc uwolnić się od wysokich rat kredytu hipotecznego, poszukują odpowiedzi na pytanie – jak wygląda postępowanie frankowe krok po kroku. Interesuje ich, ile trwa oczekiwanie na rozpoczęcie sprawy sądowej, jak długo trzeba czekać na wyrok. Każda sprawa cechuje się indywidualnym charakterem i trudno udzielić jednoznacznej odpowiedz. Jest jednak kilka wspólnych etapów, które zostaną opisane poniżej.   

Postępowanie frankowe – dlaczego warto i co można uzyskać?

Rozpatrywanie tematu kredytów zaciągniętych we frankach szwajcarskich trzeba zacząć od informacji co można uzyskać w postępowaniu frankowym. Jedną z opcji jest unieważnienie umowy kredytowej, czyli powstanie sytuacja jakby nie została ona zawarta. Drugą opcją jest odfrankowienie kredytu hipotecznego, czyli wyeliminowanie z umowy aspektu walutowego i sprowadzenie go do polskiej złotówki.

Czy są duże szanse na wygranie sprawy przeciwko bankowi? Tak, ale samodzielne wykonywanie niezbędnych czynności jest trudne, dlatego pomoc ze strony radcy prawnego jest najkorzystniejszą opcją. Jeśli chcesz, aby sprawa sądowa nie była dla Ciebie uciążliwa i nie wiązała się z koniecznością śledzenia podstaw prawnych powierz prowadzenie jej dobremu prawnikowi, który specjalizuje się w sprawach frankowych. Nic nie wskazuje na to, aby odłożenie dochodzenia swoich praw względem banku przyniosło korzyści. Walczyć z bankiem można nie tylko podczas trwania umowy kredytowej, ale również po spłaceniu kredytu. Nie trzeba się godzić na straty finansowe poniesione wskutek wprowadzenia do umowy klauzul niedozwolonych. Nawet rozwód nie pozbawia możliwości dochodzenia zwrotu nieuczciwie pozyskanych przez bank pieniędzy.

Postępowanie frankowe krok po kroku

Analiza umowy kredytowej prowadzona przez radcę prawnego jest podstawą do potwierdzenia słuszności wysuwanych żądań oraz przygotowania strategii. Doświadczony prawnik szybko stwierdzi czy zawarte są w niej klauzule abuzywne, czy jest to umowa bazująca na wzorcu, którego Frankowicz nie mógł negocjować. Ważny jest cel zaciągnięcia kredytu, czy w czasie podpisywania umowy kredytobiorca miał status konsumenta. W takiej sytuacji środki przeznaczane były na zakup domu lub mieszkania. Jeżeli pieniądze z kredytu frankowego zostały przeznaczone na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, sprawa się komplikuje i wymaga zastosowania innej taktyki procesowej.

Pozyskiwanie z banku niezbędnych dokumentów

Jeżeli radca prawny stwierdzi w umowie istnienie klauzul niedozwolonych, będzie potrzebował historii wpłacanych rat. Należy wystąpić do banku z wnioskiem o wydanie takich dokumentów. Zaświadczenie o obsłudze kredytu jest podstawą wyliczenia roszczeń, na tej podstawie prawnik zwróci się do kredytodawcy z reklamacją. Tak rozpoczyna się spór z bankiem, a konkretyzując argumenty o nieważności biegnie termin przedawnienia. Najczęściej po upływie miesiąca z banku przychodzi pismo wskazujące ważność umowy i brak w jej zapisach klauzul niedozwolonych.

Pozew do sądu przeciwko nieuczciwemu bankowi

Posiadając pismo z banku, w którym nie potwierdzona jest zasadności naszych żądań, radca prawny sporządza pozew i dostarcza go do odpowiedniego sądu (miejsce zamieszkania kredytobiorcy lub siedziby banku). Powództwo rozpoczyna postępowanie cywilne a roszczenia oparte są na podstawie dokumentów przedstawionych prawnikowi. Do pozwu dołączane jest zaświadczenie z banku o spłacie kredytu i reklamacja wysłana do banku. W sądach I instancji sprawy frankowe trwają od 12 do 24 miesięcy, natomiast w II instancji od 12 do 18 miesięcy.

Rozprawa sądowa przeciwko bankowi – co się dzieje na sali sądowej

Rozpoczęcie rozprawy sadowej to przesłuchanie stron, czyli kredytobiorcy i przedstawiciela banku. Sędzia zadaje pytania odnośnie zawierania umowy we frankach szwajcarskich, czy kredytobiorca miał świadomość ryzyka zmienności kursu waluty obcej. Przesłuchiwani są także świadkowie wyznaczani przez pozwany bank, którzy opisują, jak wygląda procedura udzielania kredytu, sposób ustalania kursu franka przy rozliczaniu umowy kredytu. Jeżeli zdaniem sądu potrzebne jest w konkretnej sprawie stanowisko biegłego sądowego, wydaje on opinie na podstawie, której wyliczana jest wysokość roszczenia.

Co można uzyskać w sądzie?

Jeżeli potwierdzono, że umowa frankowa zawierała klauzule abuzywne wskazuje na nieprawidłowe obliczenie stopy frankowej w obcej walucie radca prawny wystąpi o jej unieważnienie. Korzystny wyrok sadowy powoduje, umowa kredytowa jest uznana za niezawartą. Konsekwencją będzie przelanie przez bank na Twoje konto wszystkich dotąd wpłaconych pieniędzy. Kredytobiorca jest zobowiązany do przekazania bankowi wartości kredytu.

Jeżeli pozew dotyczył odfrankowienia kredytu, nastąpi jego przewalutowanie, na podstawie wyroku sądowego z umowy kredytowej zostanie usunięta klauzula indeksacyjna. Bank zostanie zobowiązany do wypłaty wartości wszystkich nadpłaconych rat. W konsekwencji zadłużenie zostanie zmniejszone i nie będzie uzależnione od kursu franka szwajcarskiego, ponieważ staje się kredytem złotowym.