Odszkodowanie od banku

Odszkodowanie od banku

Odszkodowanie od banku. Banki są instytucjami, które nie bez powodu cieszą się ogromnym zaufaniem publicznym. W związku z tym wiele osób ufa, że posiadają one zarówno techniczne, jak i pracownicze zaplecze do dbania o nasze mienie oraz należytego zarządzania naszymi pieniędzmi, dokładnie w taki sposób, jaki jest wyszczególniony w naszej umowie z nimi od której zawsze rozpoczyna się współpraca.

Niestety, rzeczywistość bywa inna i choć nie jest to zwykle intencją żadnej ze stron, często współpraca ta odbiega od początkowych założeń, zazwyczaj (by nie powiedzieć, że w każdym tego typu przypadku) za sprawą banku. Czy w takich sytuacjach możemy walczyć o swoje? Czy jesteśmy w stanie ubiegać się o odszkodowanie od banku? W jakich sytuacjach to robić? Odpowiedzi na te wszystkie pytania postaramy się udzielić w naszym dzisiejszym wpisie.

Kiedy należy się odszkodowanie od banku i kto może po nie sięgnąć?

Choć nie zdarza się to często, bo gdyby tak było, banki straciłyby swoją renomę i zaufanie, którymi obecnie się cieszą, bywają sytuacje, w których z naszego konta w początkowo niewyjaśnionych okolicznościach znikają pieniądze. Często ma to przyczynę w kradzieży ze strony osoby trzeciej, zwykle całkowicie nam nieznanej. Rzadziej dzieje się to z błędu systemu samego banku, a jeszcze bardziej sporadycznie – z roztargnienia lub przewinienia pracownika tej instytucji. Niezależnie od tego, w który z tych przypadków wpisuje się nasza sprawa, jesteśmy w stanie ubiegać się o odszkodowanie.

Samo odszkodowanie nie musi być jednak związane ze znikającymi w wyniku nieprzyjaznych nam okoliczności pieniędzmi. Do jego otrzymania kwalifikować się będziemy również w przypadku, gdy bank będzie “zjadał” zbyt wysokie i niezgodne z umową raty kredytu czy przekazywał nam odsetki w kwocie niezgadzającej się z tą w podpisanej z nim umowie. W tych ostatnich przypadkach jednak, ale nie tylko w nich, wcale nie będzie chętnie podchodził ani do jego przyznania, ani też rychłego rozpatrzenia wniosku o przyznanie takowego.

Aby więc zebrać to w całość i pokazać w bardziej usystematyzowany sposób, sięgnąć po odszkodowanie ze strony banku możemy, gdy:

  • padniemy ofiarą internetowego oszustwa poprzez zainstalowanie na komputerze czy telefonie fałszywej aplikacji, jeśli tylko wierzyliśmy w jej autentyczność,
  • stracimy pieniądze w wyniku błędu pracownika banku, w którym mamy konto,
  • pozyskamy niezgodne z umową odsetki za pieniądze przechowywane na lokacie.

W jaki sposób rozpocząć walkę o odszkodowanie od banku?

Pierwsze kroki w walce o odszkodowanie od banku powinno się stawiać w… bezpośrednim kontakcie z nim samym, co jest zresztą najbardziej naturalnym zachowaniem. Każda tego typu instytucja dysponuje swoimi własnymi procesami reklamacyjnymi, za pośrednictwem których możemy ubiegać się o odszkodowania, niezależnie od tego, z czym związana będzie nasza sprawa. Musimy przy tym pamiętać, że banki jako ostateczność będą uważały polubowne zakończenie sprawy i zwrot środków utraconych przez nas w wyniku jakichkolwiek ich działań. W związku z tym często reklamacje są odrzucane, a my – spławiani. Tutaj właśnie przychodzi czas na krok drugi – walkę o swoje.

Walki tej jesteśmy w stanie podjąć się samodzielnie, kierując sprawę (w postaci roszczenia) do właściwego sądu – wtedy też samodzielnie musimy przygotować się do batalii, ścierania się z wykwalifikowanymi pracownikami banku oraz po prostu przedstawienia naszej własnej wersji wydarzeń. Możemy jednak sięgnąć po pomoc profesjonalistów, którzy poprowadzą nas za rękę i pokażą, jak uzyskać odszkodowanie od banku. Co ważne, zdarza się to o wiele częściej, niż pozornie mogłoby się wydawać.

Kto musi udowodnić okoliczności w postępowaniu procesowym?

W przypadku standardowej sprawy dotykającej Kodeksu Cywilnego, obowiązek udowodnienia swoich twierdzeń spoczywa na tym, który wychodzi z roszczeniem. To on musi udowodnić, za pośrednictwem posiadanych przez siebie dowodów (którymi są też zeznania, co ma tu duże znaczenie), że do zdarzenia powodującego szkodę rzeczywiście doszło, a to osoba, firma czy instytucja pozwana przez niego ponosi za to odpowiedzialność.

Jak jednak udowadnia wiele spraw przeprowadzonych w zakresie odszkodowań ze strony banku, w ich przypadku sytuacja jest odwrotna. To bowiem bank musi dołożyć należytej staranności co do ochrony zarówno swoich klientów, jak i ich środków, które są mu powierzane – to on w postępowaniu musi też udowodnić, że spełnił ten swój obowiązek, a czy to do kradzieży środków, czy do czegokolwiek innego, co jest przedmiotem całego roszczenia doszło z winy konsumenta i jego nieodpowiedzialnego i rażącego zaniedbania (w przypadku kradzieży), albo też nie wczytania się w postanowienia umowy (w przypadku innych sytuacji, niezwiązanych bezpośrednio z kradzieżą).

Podsumowanie

Odszkodowanie do banku nie jest czymś nieosiągalnym, ani też czymś, czego uzyskanie jest z góry skazane na niepowodzenie. Wszystko zależy tutaj jednak od konkretnej sytuacji, a często jeszcze bardziej od naszego podejścia do tego. Niezależnie jednak od tego, z czym mamy do czynienia, wiedzmy, że jest ono możliwe do uzyskania i z tego właśnie założenia powinniśmy wychodzić, walcząc o swoje – samodzielnie lub przy udziale profesjonalistów.