Karta zgonu a akt zgonu

Karta zgonu a akt zgonu

Karta zgonu a akt zgonu – jakie różnice występują? Z jakiegoś powodu wiele osób nie dostrzega różnicy między kartą zgonu, a aktem zgonu. Wbrew pozorom tego typu informacje mogą okazać się bardzo przydatne w przypadku nietypowych i niechcianych sytuacji. Czym jest akt zgonu i kto może go uzyskać? Jakie informacje zawiera akt zgonu i jak długo trwa jego uzyskanie? Ile może kosztować nas akt zgonu? Czym jest karta zgonu i w jaki sposób możemy ją uzyskać? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w poniższym artykule, do którego przeczytania serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych czytelników. 

Czym jest akt zgonu i kto może go uzyskać?

Zanim rozpoczniemy jakiekolwiek rozważania na temat aktu zgonu, w pierwszej kolejności zastanowimy się, czym on tak właściwie jest. Otóż jest to oficjalny dokument urzędowy, na podstawie którego potwierdza się zgon danej osoby. Warto mieć świadomość tego, że jest to pewna część księgi stanu cywilnego. W praktyce to, co otrzymuje upoważniona osoba, to odpis skrócony aktu zgonu. Jest on niezbędny do załatwiania wielu formalności, jak chociażby tych związanych z pochowaniem zmarłego.

Akt zgonu to dokument, którego wystawcą jest urząd stanu cywilnego, który jest właściwy dla miejsca zgonu. Jego sporządzenie jest możliwe na podstawie karty zgonu, o której nieco więcej opowiemy w dalszej części wpisu. Akt zgonu może uzyskać właściwie każda osoba, która może zorganizować pochówek. Do przykładowych relacji rodzinnych zaliczyć możemy:

  • dzieci
  • wnuki
  • dziadkowie
  • rodzice
  • mąż/żona
  • rodzeństwo

Jako ciekawostkę warto przytoczyć, że uzyskanie aktu zgonu jest możliwe, o ile okażemy dowód osobisty osoby, która zmarła. Dodatkowo należy również posiadać dokument, który potwierdzi naszą tożsamość. Może to być nie tylko dowód osobisty, ale również paszport, w zależności od indywidualnych preferencji. 

Jakie informacje zawiera akt zgonu i jak długo trwa jego uzyskanie?

W tym akapicie zajmiemy się kwestią tego, jakie informacje zawiera akt zgonu. Otóż na tym dokumencie możemy zauważyć szczegółowe informacje na temat osoby, która zmarłą. Mowa o imieniu (bądź imionach), nazwisku, nazwisku rodowym, dacie i miejscu urodzenia, stanie cywilnym. Co więcej, zauważymy również informacje w zakresie daty i miejsca śmierci lub daty i miejsca znalezienia zwłok. Każdorazowo uwzględniane są również dane małżonka zmarłej osoby, jak również dane rodziców. Dokument również posiada informacje, które dotyczą zarówno daty, jak i miejsca sporządzenia odpisu. Pamiętajmy o tym, że zgon powinien być zgłoszony w ciągu 3 dni od momentu, w którym doszło do danego incydentu. Jeśli do śmierci doszło w wyniku choroby zakaźnej, wówczas naszym obowiązkiem jest zgłoszenie zgonu w ciągu 24 godzin. Pozostaje jeszcze jedno pytanie- jak długo trwa uzyskanie tego dokumentu? Otóż akt zgonu wydawany jest z reguły od ręki, najczęściej w ciągu kilkunastu minut. Otrzymujemy trzy egzemplarze odpisu skróconego aktu zgonu. Dokument ten jest niezbędny, jeśli chodzi o załatwianie formalności w zakresie pogrzebu. 

Ile może kosztować nas akt zgonu?

Wiele osób zastanawia się, ile może kosztować nas akt zgonu. Otóż warto mieć świadomość tego, że dokument wydawany jest bezpłatnie. Co interesujące, dokładnie od 1 marca 2015 roku mamy do wyboru formę, w jakiej otrzymamy akt stanu cywilnego. Akt może zostać wydany w formie papierowej bądź elektronicznej, w zależności od indywidualnych preferencji. Należy mieć świadomość tego, że niekiedy następują problemy techniczne w urzędzie stanu cywilnego. Wszelkie informacje urzędnik powinien umieścić na karcie zgonu informacje o tym, że został on zgłoszony w urzędzie. Taki dokument będzie w zupełności wystarczający, jeśli chodzi o załatwianie formalności chociażby z administracją cmentarza. Jeśli zgłosimy zgon w urzędzie stanu cywilnego, wówczas efektem jest wymeldowanie osoby zmarłej i unieważnienie jej dowodu. Nie w sposób nie wspomnieć, że akt zgonu to jeden z kluczowych dokumentów podczas organizowania ceremonii pogrzebowej. Niekiedy rodzina chce ubiegać się o rentę lub inne zasiłki, jednocześnie przeprowadzane są sprawy spadkowe. W praktyce warto pamiętać o tym, aby zachować egzemplarze skróconego aktu zgonu.

Czym jest karta zgonu i w jaki sposób możemy ją uzyskać? 

Wiemy już niemal wszystko na temat aktu zgonu. Warto teraz uzyskać podstawowe informacje w zakresie karty zgonu. Otóż jest to dokument, który sporządzany jest przez lekarza. Na jego podstawie specjalista potwierdza śmierć danej osoby. Może być wydawana przez zróżnicowane osoby i instytucje, w zależności od tego, w jakich okolicznościach doszło do śmierci. Przykładowo jeśli do zgonu doszło w domu, wówczas dokument wystawiany jest przez wezwanego lekarza. Jeśli śmierć nastąpiła w szpitalu, wówczas kartę odbiera się na terenie całego ośrodka, we wskazanym miejscu. Niekiedy dochodzi do zgonu w okolicznościach tragicznych- mowa chociażby o wypadku komunikacyjnym. Wówczas karta zgonu wydana jest przez zakład medycyny sądowej. Karta zgonu jest niezbędna, aby otrzymać akt zgonu.