Jak założyć sprawę cywilną?

Jak założyć sprawę cywilną?

Jak założyć sprawę cywilną? Aktualnie często zastanawiasz się nad tym aspektem? Chcesz wytoczyć powództwo osobie prywatnej albo firmie? Kodeks Cywilny obejmuje rozmaite zagadnienia. Dotyczą one np. zawieranych umów, spraw spadkowych, czy prawa rodzinnego itp. Jak krok po kroku założyć sprawę w obrębie tego tematu? O tym wszystkim możesz dowiedzieć się po przeczytaniu poniższego poradnika.

Do jakiego Sądu skierować swoje roszczenia?

Statystyki wyraźnie sugerują, że jeśli Polacy o coś walczą w Sądach, to przeważnie chodzi o sprawy dotyczące rozmaitych wykroczeń. Odbywają się one natomiast na bazie aktualnych przepisów zawartych w Kodeksie Cywilnym. Uważasz, że jesteś pokrzywdzony w określonej sytuacji? W takim razie warto zdecydować się na powództwo cywilne. Od czego tutaj zacząć? Musisz zastanowić się, do którego Sądu należy skierować swoje roszczenia. Okazuje się, że to bardziej skomplikowane, niż wielu osobom mogłoby wydawać się na samym początku. W końcu powództwo wytacza się przed Sądem pierwszej instancji. Co ważne, właściwym dla miejsca zamieszkania konkretnego pozwanego. Analogicznie należy postępować, jeśli zamierzasz wejść na drogę sądową z firmami, przedsiębiorstwami itp. Tutaj kluczowe jest zatem to, jaka jest aktualna siedziba tego podmiotu itd. To jednak nie wszystko. Warto bowiem wiedzieć, że Sąd pierwszej instancji nie zawsze jest Sądem Rejonowym. Kodeks postępowania cywilnego wyjaśnia, że w niektórych sytuacjach należy wnieść pozew do Sądu Okręgowego. W związku z tym zmieni się siedziba oraz tym samym miejsce, do którego trzeba będzie jeździć na rozprawy. Należy wspomnieć, że Sąd Okręgowy (jako pierwsza instancja spraw z powództwa cywilnego) dotyczy poważniejszych zagadnień. Chodzi tutaj np. o kwestie odnoszące się do bardzo wysokich alimentów. Jeśli zatem chcesz w najbliższym czasie wstąpić na drogę sądową, to warto w pierwszej kolejności udać się do dobrego adwokata lub radcy prawnego. W czasie wizyty należy dokładnie opisać sytuację. Fachowiec wskaże, do którego Sądu będzie można skierować swoje roszczenia wobec drugiej strony.

Co powinno zawierać pismo procesowe?

Pomoc dobrego eksperta od tej branży jest praktycznie nieodzowna także w kilku innych sytuacjach. Chodzi nie tylko o to, by fachowiec wskazał konkretny Sąd. Spore znaczenie ma także stworzenie od A do Z pisma procesowego. Warto zaznaczyć, że „szary Kowalski” nie powinien samodzielnie brać się za wykonanie tego zadania. Nie jest bowiem w stanie na własną rękę dokładnie i zgodnie z przepisami zrealizować tej czynności. Wszystko jest tutaj bardzo sformalizowane. Obowiązują zatem konkretne procedury. Dodatkowo należy używać właściwego słownictwa itp. Jak ktoś nie ma odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, to musi skorzystać z pomocy profesjonalisty. Należy zaznaczyć, że pismo procesowe powinno m.in. zawierać oznaczenie Sądu, do którego zostanie skierowane (jak już wiesz, trzeba wybrać konkretny podmiot ze względu na miejsce zamieszkania osoby pozwanej/firmy). Dokument musi posiadać imiona i nazwiska stron. Ewentualnie należy wyraźnie wskazać przedstawicieli ustawowych (np. jeśli sprawa dotyczy osób niepełnosprawnych) i pełnomocników. Co jeszcze jest tutaj ważne? Osnowa wniosku lub oświadczenie (treść merytoryczna). Dobrze byłoby wskazać fakty lub dowody świadczące na korzyść danej strony. Chodzi zaś nie tylko o treść, ale tak samo o konkretne załączniki. Poza tym nie można zapominać o danych identyfikacyjnych stron oraz o oznaczeniu przedmiotu sporu. Szczególnie jak dane pismo jest pierwszym w sprawie… Warto także zadbać o podpis strony, przedstawiciela ustawowego albo ewentualnie pełnomocnika.

O czym jeszcze nie można zapominać?

W zależności od konkretnej sprawy oraz przedstawianych roszczeń, warto byłoby umieścić jeszcze kilka istotnych faktów. M.in. chodzi o dokładne określenie żądania. Jeśli sprawa dotyczy kwestii majątkowych, to wartość przedmiotu sporu powinna być bardzo dokładnie zdefiniowana. Tak samo, jak data wymagalności roszczenia. Ma to zaś szczególne znaczenie w sprawach o zasądzenie roszczenia. Istotne jest także podanie informacji, które uzasadniają określone żądania powoda. Prawnik/radca prawny wiedzą o tym, by zawrzeć wzmiankę o jeszcze jednej kwestii. Załóżmy, że sprawa dotyczy spadku po Twoim dziadku. Uważasz, że jesteś pokrzywdzony? Chciałeś zaś polubownie dogadać się np. ze swoim bratem albo siostrą? W takim razie warto o tym poinformować. Będzie to bowiem działało na Twoją korzyść. Jeśli zaś takie próby pojednania poza Sądem nie zostały podjęte, to trzeba poinformować, dlaczego tak się właśnie stało. Alternatywnie możesz też dołączyć wnioski, które są związane np. z zabezpieczeniem powództwa albo ewentualnym wezwaniem świadków. Jak widać, formalności jest naprawdę sporo. Dlatego nie obejdzie się bez pomocy dobrego fachowca… Co również istotne, prawnik lub radca prawny są oczywiście w stanie reprezentować Twoje interesy na wokandzie. Dzięki temu będziesz mieć większe szanse na odpowiedni dla siebie wynik końcowy.