Jak sprawdzić PKD firmy?

Jak sprawdzić PKD firmy?

Jak sprawdzić PKD firmy? Dziesiątki dokumentów, stosy teczek, setki papierów, a w tym wszystkim ogromny bałagan i duże problemy… Z pewnością tak najłatwiej jest podsumować czasy, gdy gminy musiały prowadzić ,,standardową” dokumentację firm. Wszelkie informacje należało zawierać w dokumentach i te podpinane były pod konkretną firmę. Dziś, w dobie internetu i wszechobecnej elektroniki, to wszystko wygląda zupełnie inaczej. Kluczowe znaczenie odgrywa więc elektroniczna Centralna Ewidencja i Informacje o Działalności Gospodarczej, określane skrótem CEIDG. To właśnie w niej można znaleźć wszelkie niezbędne informacje o firmach, w tym również i PKD. 

Czym jest CEIDG?

CEIDG najprościej mówiąc jest to elektroniczny rejestr przedsiębiorców, którzy działają na terenie Polski. Taki serwis jest niezwykle dużym ułatwieniem dla podatników, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Dzięki niemu można założyć firmę, zaktualizować dane, zamknąć lub zawiesić działalność. Centralna Ewidencja i Informacje o Działalności Gospodarczej istnieje od 1 lipca 2011 roku, będąc następstwem wprowadzonych w ustawie zmian z 2 lipca 2004 roku, dotyczącej swobody działalności gospodarczej. Dawniej istniały gminne ewidencje, które nie dawały możliwości zakładania firmy w każdym miejscu, gdziekolwiek jesteśmy czy sprawdzania firm, z którymi chcemy podjąć współpracę. CEIDG stworzony został więc po to, aby zniwelować wszelkie pojawiające się niedogodności. Pozwala nam on założyć firmę w kilka chwil, bez wychodzenia z domu. Nie trzeba więc rejestrować się w gminie, ale załatwić można wszystko online. Mając dostęp do takiej bazy danych, można sprawdzić wszelkie informacje odnośnie przedsiębiorców. Znajdziemy tam informacje odnośnie między innymi nazwy danej firmy, danych właścicieli, adresu, numerów NIP i REGON, daty rozpoczęcia działalności, informacji odnośnie tego, czy nie została ona zawieszona i co istotne, o czym chcielibyśmy napisać nieco więcej – danych dotyczących numerów PKD, które to są tak istotne dla prowadzenia konkretnej działalności gospodarczej.

Czym jest PKD?

PKD jest to Polska Klasyfikacja Działalności, a więc bardziej profesjonalnie to przyjęty, hierarchicznie i odpowiednio usystematyzowany podział zbioru konkretnych rodzajów działalności gospodarczych w naszym kraju, jakie podmioty gospodarcze realizują w swojej pracy. W zależności więc od tego, jaką dana firma ma specjalizację, czym się zajmuje i co świadczy, pod takie też PKD podlega i w tym obrębie może ona działać. 

Co określają odpowiednie poziomy PKD?

PKD to symbole, nazwy, jak również i zakres grupowań klasyfikacyjnych, które to znajdują się na pięciu poziomach. Mowa więc tutaj między innymi o sekcji i podsekcji, działach, grupach, klasach, jak również i podklasach. Co każde z nich określa? O czym mówi? 

Sekcja jest określana symbolem jednoliterowym i dzieli ona zbiorowość na 21 grupowań dotyczących ogólnego podziału pracy. Poszczególne działy oznaczone są w sposób dwucyfrowy i dzielą one się na 88 grupowań danych rodzajów działalności. Na trzecim poziomie mamy grupy, które określane są jako trzycyfrowe kody numeryczne. Obejmują one między innymi 272 grupowania. Określają one procesy produkcyjne, przeznaczenie danej produkcji, jak również i charakter usługi, którą się wykonuje. Czwarty poziom to klasy, który określany jest czterocyfrowym kodem numerycznym. Obejmuje on 615 grupowań i określa specjalizacje procesu produkcyjnego lub działalności gospodarczej. W piątym poziomie są podklasy, które określa się pięcioznakowym kodem alfanumerycznym, który obejmuje 654 grupowania. 

Do czego wykorzystywane jest PKD?

PKD może między innymi klasyfikować podmioty gospodarcze na potrzeby urzędowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON. Określa się tutaj daną firmę według określonego rodzaju działalności. PKD określa także struktury gospodarki narodowej, ukazuje zestawienie szeregów, pozwala opracować bilanse gospodarki narodowej czy sporządzać porównania międzynarodowe. Co więcej, daje ono również i możliwość zestawienia ze sobą informacji statystycznych, które można dalej porównać z innymi krajami. 

Wybierając PKD dla swojej działalności, każdy właściciel ma prawo zdecydować się na dowolną ilość numerów PKD dla swojej działalności. Co ważne, w każdej chwili można bez problemu konkretne usunąć lub odpowiednie dodać. Dawniej, aby sprawdzić PKD, trzeba było osobiście wybrać się do urzędu gminy. Dziś bez problemu zrobimy to, nie wychodząc z domu. Wystarczy skorzystać z CEIDG, które to jest doskonałym serwisem dla każdego przedsiębiorcy. Daje ono nam podgląd zarówno w informacje o naszej firmie, ale również i o firmach, z którymi współpracujemy lub z którymi chcemy podjąć współpracę. Warto korzystać z takich narzędzi, bowiem to właśnie dzięki nim można stawiać na odpowiednią współpracę ze swoimi partnerami biznesowymi, mając przy tym pewność, że są to odpowiednie dla nas działalności, którym warto zaufać i które wiemy, że działają na rynku w pełni legalnie.